A+ a-
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Accesibilitate
Modalitate de contestare
Contestatii
Cetatenii si organizatiile legal constituite care si-au exercitat dreptul legal de a se adresa Imprimeriei Nationale cu solicitari privind accesul la informatiile de interes public in conditiile stabilite de lege si au fost refuzati sau nu au primit raspuns in termenul legal pot contesta aceste aspecte printr-o reclamatie administrativa care va fi solutionata de Imprimeria Nationala potrivit legii.

Reclamatiile administrative se pot face prin completarea formularelor de mai jos, care pot fi remise prin email la adresele relatii.publice @ cnin.ro sau corina.ozon @ cnin.ro sau in scris, fie prin fax la numerele indicate pe pagina web a Imprimeriei Nationale fie prin depunerea unei cereri in acest sens la registratura companiei de la sediul social (adresa fiind indicata pe pagina web a Imprimeriei Nationale).

Modalitatile de contestare a deciziei companiei in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt urmatoarele:
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului companiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare, constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin.(1) se poate depune reclamatie la directorul general al Imprimeriei Nationale in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
(4) in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau la Tribunalului Bucuresti. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut de lege pentru furnizarea informatiilor de interes public.
(5) Instanta poate obliga Imprimeria Nationala sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(6) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(7) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(8) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.Copyright 2023 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii