A+ a- Harta site-ului
Acces autoritati guvernamentale
  Linkuri utile                                
Ultimele stiri:
Prezentare
Produse
Servicii
Parteneri
Informatii de interes public
Comunicate
Contact
Anunturi angajare:

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de sef de schimb - Sectia Tipar Offset - Departamentul Productie Clasica

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Concursul se va organiza in 4 etape conform calendarului urmator:

Etapa I - Depunerea dosarelor de inscriere la concurs
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune incepand cu data publicării prezentului anunt, pana la data de 19.01.2021 ora 10:00 , online pe adresa recrutare@cnin.ro sau la sediul Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” – S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucuresti) – Serviciul Resurse Umane.
Relatii suplimentare se pot obtine si la nr. tel. 021/434.88.02 – 09 int. 104;

Etapa II - Selectia dosarelor candidatilor va avea loc pana la data de 20.01.2021
Vor fi selectati pentru a participa la interviu sau proba practica doar candidatii care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs si care au depus, in termen, actele solicitate. Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic pana la data de 20.01.2021 orele 14:00;

Etapa III - Sustinerea probei scrise si interviul va avea loc in data de 21.01.2020, ora 9:30
Prezenta fizica a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre presedintele comisiei. Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6 (poarta 1).
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa masurarea temperaturii corporale iar in incinta companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.

Etapa IV– Anuntarea rezultatelor finale se va face pe site-ul companiei prin anuntarea numarului de inregistrare a dosarului la concurs, pana la data de 25.01.2021.


Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - Apasati aici
b) cerere de inscriere la concurs (formular) - Apasati aici
c) cartea de identitate (original si copie);
d) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
e) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale;
g) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii inscriere la concurs:
- studii medii, cu diploma de bacalaureat;
- experienta minim 3 ani intr-o pozitie similare respectiv, sef de schimb sau sef de sectie intr-o companie care activeaza in domeniul poligrafic;
- cunostinte operare MS Office

Abilitati, calitati, aptitudini necesare: abilitati de organizare si comunicare, capacitate de concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

*Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
*In cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data angajarii.
*Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Rezultate

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de casier (cod 523003-01) - Serviciul Financiar - Departamentului Financiar-Contabilitate

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Concursul se va organiza in 3 etape conform calendarului urmator:

Etapa I - Depunerea dosarelor de inscriere la concurs
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data publicării prezentului anunt, pana la data de 28.09.2020 ora 11:00 , online pe adresa recrutare@cnin.ro sau la sediul Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucureşti) – Serviciul Resurse Umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. tel. 021/434.88.02 – 09 int. 104;

Etapa II - Sustinerea probei scrise si interviul va avea loc in data de 29.09.2020, ora 9:30
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre presedintele comisiei. Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6 (poarta 1).
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.

Etapa III – Anuntarea rezultatelor finale se va face pe site-ul companiei prin anuntarea numarului de inregistrare a dosarului la concurs, pana la data de 01.10.2020 .


Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - Apasati aici
b) cerere de inscriere la concurs (formular) - Apasati aici
c) cartea de identitate (original si copie);
d) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
e) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale;
g) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii inscriere la concurs:
- studii medii, cu diploma de bacalaureat;
- sa aiba varsta de 21 de ani impliniti;
- experienta minim 6 luni în câmpul muncii;
- experienta in functia de casier, constituie avantaj;
- abilități de comunicare;
- cunoştințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer;

*Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
*În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data angajarii.
*Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

Rezultate


Anunt pentru reluarea concursurilor de angajare suspendate in data de 18.08.2020.

Detalii referitoare la procedura de desfasurare a concursurilor gasiti aici.

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat (cod 932904-03) - Directia Tehnica

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Concursul se va organiza in 4 etape conform calendarului urmator:

Etapa I - Depunerea dosarelor de inscriere la concurs
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data publicării prezentului anunt, pana la data de 14.08.2020 orele 12:00 , online pe adresa recrutare@cnin.ro sau la sediul Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucureşti) – Serviciul Resurse Umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. tel. 021/434.88.02 – 09 int. 104;

Etapa II - Selectia dosarelor candidatilor - pana la data de 18.08.2020
Vor fi selectati pentru a participa la interviu sau proba practica doar candidatii care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs si care au depus, in termen, actele solicitate.
Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic pana la data de 18.08.2020 orele 12:00 ;

Etapa III – Sustinerea probei practice si a interviului in data de 20.08.2020 ora 10:00 .
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre presedintele comisiei.
Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu Maniu nr.244D, sector 6.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.

Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe email, pana la data de 24.08.2020

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - Apasati aici
b) cerere de inscriere la concurs (formular) - Apasati aici
c) cartea de identitate (original si copie);
d) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
e) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale;
g) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii inscriere la concurs:
- Absolvent de scoala generala (minim 8 clase primare);
- Se cere rezistenta le efort fizic prelungit, abilitati tehnice, dorinta de invatare si autoperfectionare, disciplina, capacitate de lucru in echipa, atentie la detalii.;

*Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
*În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data angajarii.
*Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor necalificat (cod 932904-04) - Serviciul Gestiune Logistica

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Concursul se va organiza in 4 etape conform calendarului urmator:

Etapa I - Depunerea dosarelor de inscriere la concurs
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data publicării prezentului anunt, pana la data de 14.08.2020 orele 12:00 , online pe adresa recrutare@cnin.ro sau la sediul Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucureşti) – Serviciul Resurse Umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. tel. 021/434.88.02 – 09 int. 104;

Etapa II - Selectia dosarelor candidatilor - pana la data de 18.08.2020
Vor fi selectati pentru a participa la interviu sau proba practica doar candidatii care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs si care au depus, in termen, actele solicitate.
Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic pana la data de 18.08.2020 orele 12:00 ;

Etapa III – Sustinerea probei practice si a interviului in data de 20.08.2020 ora 10:30 .
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre presedintele comisiei.
Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu Maniu nr.244D, sector 6.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.

Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe email, pana la data de 24.08.2020

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - Apasati aici
b) cerere de inscriere la concurs (formular) - Apasati aici
c) cartea de identitate (original si copie);
d) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
e) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale;
g) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii inscriere la concurs:
- Absolvent de scoala generala (minim 8 clase primare);
- Se cere rezistenta le efort fizic prelungit, abilitati tehnice, dorinta de invatare si autoperfectionare, disciplina, capacitate de lucru in echipa, atentie la detalii;

*Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
*În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data angajarii.
*Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent control acces (cod 541402-01) - Serviciul Supreveghere - Departamentul Logistic

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Concursul se va organiza in 4 etape conform calendarului urmator:

Etapa I - Depunerea dosarelor de inscriere la concurs
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data publicării prezentului anunt, pana la data de 14.08.2020 orele 12:00 , online pe adresa recrutare@cnin.ro sau la sediul Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucureşti) – Serviciul Resurse Umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. tel. 021/434.88.02 – 09 int. 104;

Etapa II - Selectia dosarelor candidatilor - pana la data de 17.08.2020
Vor fi selectati pentru a participa la interviu sau proba practica doar candidatii care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs si care au depus, in termen, actele solicitate.
Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic pana la data de 17.08.2020 orele 14:00 ;

Etapa III – Sustinerea probei practice si a interviului in data de 19.08.2020 ora 09:30.
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre presedintele comisiei.
Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu Maniu nr.244D, sector 6.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.

Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe email, pana la data de 24.08.2020

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - Apasati aici
b) cerere de inscriere la concurs (formular) - Apasati aici
c) cartea de identitate (original si copie);
d) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
e) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale;
g) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii inscriere la concurs:
- studii medii cu diploma de bacalaureat;
- experienta minim 2 ani intr-o pozitie similara.
- cursuri de specializare in domeniul paza si protectie;
- cunostinte operare MS Office;
- abilitati, calitati, aptitudini necesare: acuitate vizuala, concentrare, spirit de echipa si disciplina la locul de munca.

* Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
* În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data angajarii.
* Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea, la data angajarii

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de electrician pentru utilizarea energiei electrice (cod 741313-05) in cadrul Departamentului Logistic - Serviciul Administrativ

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Concursul se va organiza in 4 etape conform calendarului urmator:

Etapa I - Depunerea dosarelor de inscriere la concurs
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data publicării prezentului anunt, pana la data de 14.08.2020 orele 12:00 , online pe adresa recrutare@cnin.ro sau la sediul Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucureşti) – Serviciul Resurse Umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. tel. 021/434.88.02 – 09 int. 104;

Etapa II - Selectia dosarelor candidatilor - pana la data de 17.08.2020
Vor fi selectati pentru a participa la interviu sau proba practica doar candidatii care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs si care au depus, in termen, actele solicitate.
Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic pana la data de 17.08.2020 orele 14:00 ;

Etapa III – Sustinerea probei practice si a interviului in data de 19.08.2020 ora 10:30 .
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre presedintele comisiei.
Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu Maniu nr.244D, sector 6.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.

Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe email, pana la data de 24.08.2020

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - Apasati aici
b) cerere de inscriere la concurs (formular) - Apasati aici
c) cartea de identitate (original si copie);
d) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
e) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale;
g) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii inscriere la concurs:
- Studii medii sau scoala profesionala;
- Certificat de calificare pentru meseria de electrician sau alte documente care sa ateste calificarea in meseria de electrician ( specializat in intretinere si reparatii echipamente de joasa si medie tensiune);
- Autorizatie A.N.R.E cu atestat de tip "A" pentru incercari de echipamente si instalatii electrice;
- Vechime in profesie minim 3 ani;
- Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare: capacitatea de a lucra ore suplimentare, de adaptare la complexitatea muncii, asumarea riscului decizional.

*Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
*În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data angajarii.
*Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de Sef Sectie Tipar Offset (cod 121903-02) - Departamentul Tehnic

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Concursul se va organiza in 4 etape conform calendarului urmator:

Etapa I - Depunerea dosarelor de inscriere la concurs
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data publicării prezentului anunt, pana la data de 14.08.2020 orele 12:00 , online pe adresa recrutare@cnin.ro sau la sediul Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A (Bdul. Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, Bucureşti) – Serviciul Resurse Umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. tel. 021/434.88.02 – 09 int. 104;

Etapa II - Selectia dosarelor candidatilor - pana la data de 17.08.2020
Vor fi selectati pentru a participa la interviu sau proba practica doar candidatii care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs si care au depus, in termen, actele solicitate.
Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic pana la data de 17.08.2020 orele 14:00 ;

Etapa III – Sustinerea probei practice si a interviului in data de 19.08.2020 ora 12:00 .
Prezenţa fizică a candidatului este obligatorie pentru sustinerea interviului si/sau a altor probe stabilite de catre presedintele comisiei.
Candidatii selectati se vor prezenta la data si la ora stabilita la sediul C.N. Imprimeria Nationala S.A din Bd.Iuliu Maniu nr.244D, sector 6.
Accesul in incinta companiei se va face numai dupa măsurarea temperaturii corporale iar in incinta companiei este obligatorie purtarea mastii de protectie.

Etapa IV – Anuntarea rezultatelor finale se va face telefonic sau pe email, pana la data de 24.08.2020

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:
a) declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - Apasati aici
b) cerere de inscriere la concurs (formular) - Apasati aici
c) cartea de identitate (original si copie);
d) documentele care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea calificarii (original si copie);
e) documente care sa ateste vechimea in munca (original si copie);
f) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale;
g) adeverinta medicala care sa ateste ca nu se afla in evidenta pentru boli psihice/cronice;
h) curriculum vitae;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Conditii generale de participare la concurs:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii inscriere la concurs:
- studii superioare tehnice cu examen de licenta;
- minim 1 an vechime intr-o functie de conducere (sef sectie, sef atelier, sef serviciu…)
- minim 5 ani vechime in domeniul poligrafic;
- limba engleza, constituie un avantaj

*Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
*În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data angajarii.
*Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

Copyright 2021 Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
Termeni si conditii